Код:
<div class="an-element">
  <ul class="tabs" align="right">
    <li style="display: inline;">
      <span data-tab="tab01" class="active"><img src="http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/36030.png" alt="UA" style=" cursor: pointer;"></span>
    </li>
    <li style="display: inline;">
      <span data-tab="tab02"><img src="http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/19878.png" alt="RU" style=" cursor: pointer;"></span>
    </li>
  </ul>
  <div class="tab-content tab01 default">
  <div class="quote-box">  Візитівку можна заповнювати якою завгодно мовою. Ми пропонуємо готовий шаблон українською та російською, за бажанням можете перекласти його на будь-яку мову і використовувати свій варіант.<br><br>

Інформація в візитівці може змінюватися і доповнюватися в процесі гри. Всі побажання, які ви перерахуєте нижче, слугують винятково для того, аби допомогти гравцям із спільними інтересами знайти одне одного. Перелічуючи в візитівці фандоми і сеттінги, ви не ставите собі рамок, а тільки вимальовуєте мінімальне коло інтересів.<br><br>

Заголовок візитівки заповнюється довільно. У кінці в квадратних дужках латинкою перелічуються позначення мов, на яких ви маєте бажання грати, наприклад:<br>
Множинні уми Біллі Мілліґана [ru, kz, eng]

Заповнена візитівки викладається окремою темою в даному розділі.</div><br>

<div class="quote-box"> Зображення додається за бажанням гравця.<br>
Нижче перелічуються позначення мов, якими ви готові грати.
<br><br>

Жанри і сеттінги:<br>
✦ Сеттінг - це середа, час, місце, умови світу, де відбуваються події. На відміну від жанру, який визначає, що гратиметься, сеттінг визначає те, як саме це гратиметься. Сеттінг - це антураж вашої гри, який може впливати на прийнятні моделі поведінки персонажів, умовності світу, швидкість переміщення і т.д. Прикладами сеттінгу може бути Вікторіанська Англія, Дикий Захід, дев’яності тощо.<br>
✦ Жанр - і тут ми маємо на увазі жанр за змістом - визначає умови, закономірності побудови та розвитку сюжету, необхідних персонажів і загальний настрій гри. На цьому форумі жанровий розподіл є широким та може включати до себе кіножанри. Прикладами жанру може бути детектив, комедія ситуацій, космоопера тощо.<br><br>

✦ Фандоми: перелік фандомів, які вам було б цікаво грати. Можна вказати як в цілому джерело, так і конкретних персонажів.<br><br>

✦ Комфортна швидкість гри: середня швидкість, яку ви можете підтримувати, максимальні-мінімальні строки допису, які ви очікуєте від свого ігрового партнера.<br><br>

✦ Комфортний об'єм: середній розмір ваших постов і комфортна для вас довжина допису від ігрового партнера.<br><br>

Додатково можна внести до візитівки будь-яку інформацію, яку ви вважаєте за корисне донести до майбутніх ігрових партнерів. Якщо цей пункт вам не потрібен, просто видаліть його.<br><br>

✦ Тригери: персональні табу гравця. Перелік тем і ситуацій, які ви не бажаєте грати та\або бачити в постах партнера вам.<br><br>

  </div></div>
  <div class="tab-content tab02">
   <div class="quote-box">  Анкету можно заполнять на любом языке. Мы предлагаем готовый шаблон на русском и украинском, при желании вы вольны самостоятельно перевести его на любой другой язык и использовать свой вариант.<br><br>

Информация в визитке может видоизменяться и дополняться в процессе игры. Все пожелания, которые вы перечислите ниже, служат исключительно для того, чтобы помочь игрокам с общими интересами найти друг друга. Указывая в визитке фандомы и сеттинги, вы не ставите себе рамок, а только обрисовываете минимальный круг интересов.<br><br>

Заголовок визитки заполняется произвольно. В конце в квадратных скобках латиницей перечисляются обозначения языков, на которых вы готовы играть, например:<br>
Множественные умы Билли Миллигана [ru, kz, eng]<br><br>

Заполненная визитка выкладывается отдельной темой в данном разделе.</div><br>

<div class="quote-box"> Картинка добавляется по желанию игрока.<br>
Ниже перечисляются обозначения языков, на которых вы готовы играть.<br><br>

Жанры и сеттинги:<br>
✦ Сеттинг - это среда, время, место, условия мира, где происходят события. В отличие от жанра, который определят, что будет играться, сеттинг определяет то, как именно это играется. Сеттинг - это антураж вашей игры, который может влиять на приемлемые модели поведения персонажей, условности мира, скорость передвижения и т.д. Примерами сеттинга могут быть Викторианская Англия, Дикий Запад, девяностые и так далее.<br>
✦ Жанр - и тут мы имеем в виду жанр по содержанию - определяет условия, закономерности построения и развития сюжета, необходимых персонажей и общее настроение игры. На этом форуме жанровое разделение обширно и может включать в себя киножанры. Примерами жанра могут быть детектив, комедия положений, космоопера и тому подобное.<br><br>

✦ Фандомы: перечень фандомов, которые вам было бы интересно поиграть. Можно указывать как источники в целом, так и конкретных персонажей.<br><br>

✦ Комфортная скорость игры: средняя скорость, которую вы можете поддерживать, минимальные-максимальные сроки отписи, которые вы ожидаете от своего соигрока.<br><br>

✦ Комфортный объем: средний размер ваших постов и комфортная для вас длина отписи игрового партнера.<br><br>

Дополнительно можно внести в визитку любую информацию, которую вы считаете полезным донести до своих будущих соигроков. Если данный пункт вам не нужен, просто удалите его.<br><br>

✦ Триггеры: личные табу игрока. Перечень тем и ситуаций, которые вы не хотите играть и\или видеть в постах партнера вам.  </div>
</div>
Шаблон візитівки українською
Код:
[align=center][img]http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/64858.jpg[/img]
[b]ваша мова[/b] ✦ [b]ваша мова[/b][/align]
[table layout=fixed width=100%][tr][td width="50%" bgcolor=#242231][align=center][color=#aba5ad]ЖАНРИ І СЕТТІНГИ[/color][/align][/td][td width="50%" bgcolor=#242231][align=center][color=#aba5ad]ФАНДОМИ[/color][/align][/td][/tr]
[tr][td]
- ваш жанр
- ваш жанр
- ваш сеттінг
- ваш сеттінг[/td][td]
- ваш фандом
- ваш фандом
- ваш фандом
- ваш фандом [/td][/tr]
[tr][td width="50%" bgcolor=#242231][color=#aba5ad]Швидкість гри: ваша швидкість.[/color][/td]
[td width="50%" bgcolor=#242231][color=#aba5ad]Об'єм постів: ваш об'єм.[/color][/td][/tr][/table]

[quote]Додатково.[/quote]
[spoiler="Тригери"]Ваші тригери.[/spoiler]
Шаблон визитки на русском
Код:
[align=center][img]http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/64858.jpg[/img]
[b]ваш язык[/b] ✦ [b]ваш язык[/b][/align]
[table layout=fixed width=100%][tr][td width="50%" bgcolor=#242231][align=center][color=#aba5ad]ЖАНРЫ И СЕТТИНГИ[/color][/align][/td][td width="50%" bgcolor=#242231][align=center][color=#aba5ad]ФАНДОМЫ[/color][/align][/td][/tr]
[tr][td]- ваш жанр
- ваш жанр
- ваш сеттинг
- ваш сеттинг[/td]
[td]- ваш фандом
- ваш фандом
- ваш фандом
- ваш фандом[/td][/tr]
[tr][td width="50%" bgcolor=#242231][color=#aba5ad]Скорость игры: ваша скорость.[/color][/td]
[td width="50%" bgcolor=#242231][color=#aba5ad]Объем постов: ваш объем.[/color][/td][/tr][/table]

[quote]Дополнительно.[/quote]
[spoiler="Триггеры"]Ваши триггеры.[/spoiler]