UFO: ukrainian forum

Объявление

Вітаємо на нашому кроссфорумі!
Тут ви можете грати з одного профілю будь-яку кількість персонажів та брати участь у будь-яких епізодах. Вигадуйте окремі пригоди або створюйте власні лінійки квестів та керуйте ними. Грайте українською в основних або будь-якою іншою мовою у додатковому розділі. Втілюйте все, що не могли деінде.
Словом - робіть, що бажаєте.
Приветствуем на нашем кроссфоруме! Тут вы можете играть с одного профиля любое количество персонажей и принимать участие в любых эпизодах. Придумывайте отдельные приключения или создавайте собственные линейки квестов и управляйте ими. Играйте на украинском в основных или на любом другом языке в дополнительном разделе. Воплощайте все, что не могли где-то еще.
Словом - делайте, что хотите.
Tips & tricks: если вам нужно что-то перевести, наведите мышку и подождите. Возможно, это поможет.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » UFO: ukrainian forum » Інфа » Технічні моменти


Технічні моменти

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

Код:
<div class="an-element">
  <ul class="tabs" align="right">
    <li style="display: inline;">
      <span data-tab="tab01" class="active"><img src="http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/36030.png" alt="UA" style=" cursor: pointer;"></span>
    </li>
    <li style="display: inline;">
      <span data-tab="tab02"><img src="http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/19878.png" alt="RU" style=" cursor: pointer;"></span>
    </li>
  </ul>
  <div class="tab-content tab01 default"><center><font size="3">ЩО ТАКЕ КРОССФОРУМ?</font></center><br>
<div class="quote-box"> Кроссфорум - це такий тип організації <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0">форумної рольової гри</a>, де профіль прив’язано до гравця, а не до персонажа, а на форумі можна грати епізоди будь-якого жанру та фандому. Ці епізоди можуть як становити одну сюжетну лінійку, так і не бути пов’язаними жодним чином - все залежить від бажання гравців. <br><br>Відповідно, один гравець зі свого профіля може грати будь-яку кількість персонажів, брати участь у будь-яких епізодах. А одночасно на форумі може йти одразу кілька ігор за одним фандомом, причому одну й ту саму роль в різних іграх вестимуть різні гравці.</div>
Не варто плутати кроссфорум з кроссовером - популярним наразі жанром форумних рольових ігор. Кроссовер найчастіше моделює світ або світи, в яких одночасно існують персонажі різних фандомів, у них зазвичай заборонено грати авторських персонажів, а кожен персонаж має гратися з окремого профілю. <b>Кроссфорум - це не жанр, а саме тип організації гри. </b>
<br><br>
Окремо підкреслимо, що на кроссфорумі неможливо назавжди зайняти роль або зовнішність. У різних, не пов’язаних між собою іграх вони можуть дублюватися, і згода на це гравця, який почав першим грати роль або носити зовнішність, не потрібна.
</div>
  <div class="tab-content tab02"><center><font size="3">ЧТО ТАКОЕ КРОССФОРУМ?</font></center><br>
<div class="quote-box"> Кроссфорум - это такой тип организации <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0">форумной ролевой игры</a>, где профиль привязан к игроку, а не к персонажу, а на форуме можно играть эпизоды любых жанров и фандомов. Эти эпизоды могут как относиться к одной сюжетной линейке, так и не быть связанными никоим образом - все зависит от желания игроков. <br><br>Соответственно, один игрок со своего профиля может играть любое количество персонажей, принимать участие в любых эпизодах. А одновременно на форуме могут проходить сразу несколько игр по одному фандому, причем одну и ту же роль в разных играх будут вести разные игроки.</div>
Не стоит путать кроссфорум с кроссовером - популярным в настоящий момент жанром форумных ролевых игр. Кроссовер чаще всего моделирует мир или миры, в которых одновременно существуют персонажи разных фандомов, в них обычно запрещено вести авторских персонажей, а каждый персонаж отыгрывается с отдельного профиля.<b><br> Кроссфорум - это не жанр, а именно тип организации игры. </b>
<br><br>
Отдельно подчеркнем, что на кроссфоруме невозможно навсегда занять роль или внешность. В разных, не связанных между собой играх они могут дублироваться, и согласие на это игрока, который первым начал играть роль или носить внешность, не нужно.
</div>

0

2

Код:
<div class="an-element">
  <ul class="tabs" align="right">
    <li style="display: inline;">
      <span data-tab="tab01" class="active"><img src="http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/36030.png" alt="UA" style=" cursor: pointer;"></span>
    </li>
    <li style="display: inline;">
      <span data-tab="tab02"><img src="http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/19878.png" alt="RU" style=" cursor: pointer;"></span>
    </li>
  </ul>
  <div class="tab-content tab01 default"><center><font size="3">ЯК КОРИСТУВАТИСЯ МАСКОЮ?</font></center><br>
Маска профілю дозволяє змінювати ім’я, статус профілю, аватар, підпис, а також додавати короткий опис персонажа в окремих постах. Завдяки ній можна "перевдягатися" під кожну з ігор у певного персонажа і давати про нього короткі найнеобхідніші відомості.
<br><br>
Щоб скористатися маскою, натисніть на крайню праву кнопку у полі відповіді.<br>
<img src="http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/25891.jpg" width="600"> 
<br><br>
Після цього з’явиться ось таке вікно:<br>
<img src="http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/37820.jpg" width="600"> 

<br><br>
Тепер заповніть поля потрібною інформацією або залиште частину з них порожніми, і вставте маску. Зауважте: вам не потрібно щоразу вводити дані. Після того, як ви зробите це вперше, використана маска додасться до вашого персонального сховища. Там зберігаються 20 останніх введених масок, і будь-яку ви можете повторно використати, просто натиснувши на неї.
<br><br>
Також ви можете вносити зміни, вручну вводячи теги. Ось вони:<br><br>
<b>[nick<b>]</b>Логін[/nick]<br><br>
[lz<b>]</b>Особисте звання[/lz]<br><br>
[icon<b>]</b>Аватар[/icon]<br><br>
[status<b>]</b>Статус[/status]<br><br>
[sign<b>]</b>Підпис[/sign]</b><br><br>

Звертаємо вашу увагу на те, що на форумі прийнято єдиний шаблон особистого звання, детальніше про це йдеться нижче.
</div>
  <div class="tab-content tab02"><center><font size="3">КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ?</font></center><br>
   Маска профиля позволяет менять имя, статус профиля, аватар, подпись, а также добавлять краткое описание персонажа в отдельных постах. Благодаря ней можно "переодеваться" под каждую из игр в какого-нибудь персонажа и оставлять о нем краткие, самые необходимые сведения.
<br><br>
Чтобы воспользоваться маской, нажмите на крайнюю правую кнопку в поле ответа.<br>
<img src="http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/25891.jpg" width="600"> 
<br><br>
После этого появится вот такое окно:<br>
<img src="http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/37820.jpg" width="600"> 

<br><br>
Теперь заполните поля нужной информацией или оставьте часть из них пустыми, и вставьте маску. Обратите внимание: вам не нужно каждый раз вводить данные. После того, как вы сделаете это в первый раз, использованная маска добавится в ваше персональное хранилище. Там хранятся 20 последних введенных масок, и любую вы можете повторно использовать, просто нажав на нее.
<br><br>
Также вы можете вносить изменения, вручную вводя теги. Вот они:<br><br>
<b>[nick<b>]</b>Логин[/nick]<br><br>
[lz<b>]</b>Личное звание[/lz]<br><br>
[icon<b>]</b>Аватар[/icon]<br><br>
[status<b>]</b>Статус[/status]<br><br>
[sign<b>]</b>Подпись[/sign]</b><br><br>

Обращаем ваше внимание на то, что на форуме принят единый шаблон личного звания, детальней про него ниже.

</div>

0

3

Код:
<div class="an-element">
  <ul class="tabs" align="right">
    <li style="display: inline;">
      <span data-tab="tab01" class="active"><img src="http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/36030.png" alt="UA" style=" cursor: pointer;"></span>
    </li>
    <li style="display: inline;">
      <span data-tab="tab02"><img src="http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/19878.png" alt="RU" style=" cursor: pointer;"></span>
    </li>
  </ul>
  <div class="tab-content tab01 default"><center><font size="3">ЯК ПРОСТАВИТИ ОСОБИСТЕ ЗВАННЯ?</font></center><br>
Перш за все, нагадуємо, що особисте звання в ігровій зоні проставляється на бажання гравців. <br><br>
На форумі прийнято єдиний шаблон особистого звання, але оскільки в різних фандомах та жанрах у звання доцільно виносити різну інформацію, гравці самі обирають категорії, які будуть використані.<br><br>
Коли ви визначитесь із інформацію для особистого звання, внесіть його поміж тегів <b><b>[</b>lz] ... <b>[</b>/lz]</b> за логікою такого шаблону:<br><br>
&lt;span class="lz"&gt;Категорія 1: &lt;/span&gt; ваші дані<br>
&lt;span class="lz"&gt;Категорія 2: &lt;/span&gt; ваші дані<br>
&lt;span class="lz"&gt;Категорія 3: &lt;/span&gt; ваші дані<br>
...<br><br>
До прикладу:<br><br>
&lt;span class="lz"&gt;Вік: &lt;/span&gt; 27 років<br>
&lt;span class="lz"&gt;Раса: &lt;/span&gt; перевертень<br>
&lt;span class="lz"&gt;Зайнятість: &lt;/span&gt; космічний пірат<br><br>

ВАЖЛИВО! Кожен новий пункт особистого звання пишеться з нового рядка. 

</div>
  <div class="tab-content tab02"><center><font size="3">КАК ПРОСТАВИТЬ ЛИЧНОЕ ЗВАНИЕ?</font></center><br>
Первым делом напоминаем, что личное звание в игровой зоне проставляется по желанию игроков. <br><br>
На форуме принят единый шаблон личного звания, но поскольку в разных фандомах и жанрах в звание имеет смысл выносить разную информацию, игроки сами выбирают категории, которые будут использоваться.<br><br>
Когда вы определитесь с информацией для личного звания, внесите ее между тегами <b><b>[</b>lz] ... <b>[</b>/lz]</b> по логике такого шаблона:<br><br>
&lt;span class="lz"&gt;Категория 1: &lt;/span&gt; ваши данные<br>
&lt;span class="lz"&gt;Категория 2: &lt;/span&gt; ваши данные<br>
&lt;span class="lz"&gt;Категория 3: &lt;/span&gt; ваши данные<br>
...<br><br>
Например:<br><br>
&lt;span class="lz"&gt;Возраст: &lt;/span&gt; 27 лет<br>
&lt;span class="lz"&gt;Раса: &lt;/span&gt; оборотень<br>
&lt;span class="lz"&gt;Занятость: &lt;/span&gt; космический пират<br><br>

ВАЖНО! Каждый новый пункт личного звания пишется с новой строки.
</div>

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » UFO: ukrainian forum » Інфа » Технічні моменти


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно